Yhtiöanalyysit

Sivulle päivitetään analyysi ainakin osavuosikatsauksen julkaisun jälkeen. Analyysi sivun viikkoraportti sisältää korkeintaan viikon vanhan analyysin. Yhtiökohtainen analyysi alkaa tekoälyn avulla luodusta ennusteesta sekä edellisen täyden ennustejakson arvioinnista. Seuraavalla sivulla tarkastellaan sijoituksen tuottojen volatiliteettia kahdella aikajaksolla. Kolmannella sijoituskohteen perustietoja kuvaavalla sivulla esitetään seuraavalle kvartaalille ennustettuja tilinpäätöstietoja ja muita osakkeeseen liittyviä tietoja. Näiden jälkeen tarkastellaan tuloslaskelma -ja tasetietojen historiallista sekä ennustettua kehitystä. Kannattavuutta kuvaavalla sivuilla tarkastellaan liikevoiton ja tilikauden tuloksen suhdetta muihin tilinpäätös tietoihin. Osakesivulla tarkastellaan ennusteita viimeiseltä vuodelta ja kurssikehitystä pidemmällä aikavälillä. Hinnnoittelu sivulla tarkastellaan yhtiön historiallista hinnoittelua, uusimpien tietojen mukaista hinnoittelua ja ennustetun kehityksen mukaista hinnoittelua. Viimeiseksi tarkastellaan osakkeen kurssikehitystä teknisen analyysin tunnuslukujen avulla.


Yhtiöanalyysit: